Visualització de contingut web

EL NOSTRE CENTRE

El Centre Labora Formació d'Elx va ser inaugurat per l'Institut Nacional d'Ocupació el 30 d'abril de 1984, sent transferit a la Generalitat Valenciana per Reial Decret 137/1992, de 13 de novembre, amb efectes d'1 de gener de 1993 (B.O.E. De 22/12/92).

L'àmbit d'actuació funcional del Centre Labora Formació d'Elx comprén la comarca del Baix Vinalopó, que comprén les poblacions d'Elx, Crevillent i Santa Pola. En el Centre es gestiona la formació professional per a l'ocupació que LABORA desenvolupa en la dita comarca, tant la programació de mitjans propis, com les accions formatives de les diferents vies de programació que s'impartixen en les entitats col·laboradores.

Al llarg d'estos anys el centre ha sigut partícip en nombroses activitats d'anàlisi i millora en l'àmbit formatiu de diverses àrees professionals, com a calçat, jardineria, manteniment industrial, disseny assistit per ordinador, comerç i servicis a la comunitat, etc.

Així mateix, el centre desenrotlla la seua gestió integrat en l'entorn empresarial de la zona, mantenint nombrosos contactes i desenrotllant diversos projectes i col·laboracions, amb ajuntaments, empreses, organitzacions empresarials i sindicals, centres educatius, entitats I+D'In i/o proveïdors/agents de formació en el camp de la inserció laboral, innovació formativa, desenvolupament professional, etc. Les dites activitats, continguts i especialitats servixen de base per a aconseguir una adequada adaptació a les exigents necessitats del mercat laboral.

En el centre de formació es realitza cada any, previ a l'exercici de planificació de cursos, el procés de determinació de necessitats formatives en l'àmbit comarcal. En la dita labor, col·laboren els centres d'ocupació de la comarca i diversos agents socials, representants tant de l'administració local com dels sectors professionals que tenen activitat en la zona. L'objectiu d'este procés és qualificar els treballadors atenent a les necessitats de les empreses.

Per a finalitzar, hem d'indicar que este centre s'ajusta al model següent:

Missió:

Ser un dels referents en matèria de formació per al sector productiu, desenvolupant la nostra labor sempre al servici dels sistemes de Formació Professional, per a facilitar la seua competitivitat i qualitat, i donar resposta als canvis en la demanda de qualificació del sector productiu.

Visió:

Convertir-se en un referent d'innovació i experimentació a través d'una gestió eficaç i eficient dels recursos.

Valors:          

  • Proactivitat.
  • Innovació i qualitat en gestió.
  • Treball en xarxa.
  • Millora contínua.
  • Col·laboració amb entorn productiu.
  • Gestió coordinada d'accions de formació professional.
  • Orientació professional.
  • Avaluacions i acreditació de competències.