Visualització de contingut web

Famílies professionals d'Edificació i obra civil, Seguretat i medi ambient i Serveis socioculturals i a la comunitat

RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a la seua constitució, una borsa d'ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el Servici Valencià d'Ocupació i Formació, per a les famílies professionals d'Edificació i Obra Civil, Seguretat i Medi Ambient i Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

 

LLISTATS PROVISIONALS I DEFINITIUS

Llistat Família Professional Edificació i Obra Civil

Llistat Família Professional Edificació i Obra Civil

 

FAMÍLIA PROFESSIONAL LLISTES PROVISIONALS   LLISTES DEFINITIVES
Admesos Exclosos Admesos Exclosos
Presencial Teleformació Presencial Teleformació Presencial Teleformació Presencial Teleformació
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL EOCB0108 EOCB0108 EOCB0108 EOCB0108 EOCB0108 EOCB0108 EOCB0108

EOCB0108

EOCB0109 EOCB0109 EOCB0109 EOCB0109 EOCB0109 EOCB0109 EOCB0109

EOCB0109

EOCB0208 EOCB0208 EOCB0208 EOCB0208 EOCB0208 EOCB0208 EOCB0208

EOCB0208

EOCB0209 EOCB0209 EOCB0209 EOCB0209 EOCB0209 EOCB0209 EOCB0209

EOCB0209

EOCB0310 EOCB0310 EOCB0310 EOCB0310 EOCB0310 EOCB0310 EOCB0310

EOCB0310

EOCJ0110 EOCJ0110 EOCJ0110 EOCJ0110 EOCJ0110 EOCJ0110 EOCJ0110

EOCJ0110

EOCJ0311 EOCJ0311 EOCJ0311 EOCJ0311 EOCJ0311 EOCJ0311 EOCJ0311

EOCJ0311

EOCB0110 EOCB0110 EOCB0110 EOCB0110 EOCB0110 EOCB0110 EOCB0110 EOCB0110
EOCB0211 EOCB0211 EOCB0211 EOCB0211 EOCB0211 EOCB0211 EOCB0211 EOCB0211
EOCB0311 EOCB0311 EOCB0311 EOCB0311 EOCB0311 EOCB0311 EOCB0311 EOCB0311
EOCE0109 EOCE0109 EOCE0109 EOCE0109 EOCE0109 EOCE0109 EOCE0109 EOCE0109
EOCH0108 EOCH0108 EOCH0108 EOCH0108 EOCH0108 EOCH0108 EOCH0108 EOCH0108
EOCJ0211 EOCJ0211 EOCJ0211 EOCJ0211 EOCJ0211 EOCJ0211 EOCJ0211 EOCJ0211
EOCO0108 EOCO0108 EOCO0108 EOCO0108 EOCO0108 EOCO0108 EOCO0108 EOCO0108
EOCO0109 EOCO0109 EOCO0109 EOCO0109 EOCO0109 EOCO0109 EOCO0109 EOCO0109

 

Llistes definitives de las especialitats EOCB0110, EOCB0211, EOCB0311, EOCE0109, EOCH0108, EOCJ0211, EOCO0108 y EOCO0109 

 

Llistes definitives de las especialitats  EOCB0108, EOCB0109, EOCB0208, EOCB00209, EOCB0310, EOCJ0110 y EOCJ0311

 

Llistes provisionals de las especialitats EOCB0110, EOCB0211, EOCB0311, EOCE0109, EOCH0108, EOCJ0211, EOCO0108 y EOCO0109 

Termini de presentació d'al·legacions: del 16/04/2021 al 29/04/2021, tots dos inclosos.

Les al·legacions a les llistes provisionals es tramiten telemàticament i convé llegir detingudament el procediment que cal seguir, abans de començar la tramitació.

Començar la tramitació de les al·legacions

Llistat Família Professional Seguretat i Medi Ambient

Llistat Família Professional Seguretat i Medi Ambient

 

FAMÍLIA PROFESsIONAL LLISTES PROVISIONALS  

LLISTES DEFINITIVES

Admesos Exclosos Admesos Exclosos
Presencial Teleformació Presencial Teleformació Presencial Teleformació Presencial Teleformació
SEGURETAT I MEDI AMBIENT

SEAD0411-1

SEAD0411

SEAD0411-1

SEAD0411

SEAD0411-1

SEAD0411

SEAD0411-1

SEAD0411

SEAD0411 SEAD0411 SEAD0411 SEAD0411
SEAG0109 SEAG0109 SEAG0109 SEAG0109 SEAG0109 SEAG0109 SEAG0109 SEAG0109

SEAG0209

SEAG0209

SEAG0209

SEAG0209

SEAG0209

SEAG0209

SEAG0209

SEAG0209

SEAG0209 SEAG0209 SEAG0209 SEAG0209
SEAG0211 SEAG0211 SEAG0211 SEAG0211 SEAG0211 SEAG0211 SEAG0211 SEAG0211
SEAG0212 SEAG0212 SEAG0212 SEAG0212 SEAG0212 SEAG0212 SEAG0212 SEAG0212
SEAG0311 SEAG0311 SEAG0311 SEAG0311 SEAG0311 SEAG0311 SEAG0311 SEAG0311

 

Llistes definitives de las especialitats SEAD0411-1, SEAG0109, SEAG0209, SEAG0211, SEAG0212 y SEAG0311.

 

Llistes provisionals revisats d'ofici de las especialitats SEAD0411-1 y SEAG0209. Els nous llistats se situen damunt dels publicats el 23/03/2021.

Termini de presentació d'al·legacions: del 10/05/2021 al 21/05/2021, tots dos inclosos.

Les al·legacions a les llistes provisionals es tramiten telemàticament i convé llegir detingudament el procediment que cal seguir, abans de començar la tramitació.

Començar la tramitació de les al·legacions

 

Llistes provisionals de las especialitats SEAD0411, SEAG0109, SEAG0209, SEAG0211, SEAG0212 y SEAG0311.

Termini de presentació d'al·legacions: del 24/03/2021 al 08/04/2021, tots dos inclosos.

Les al·legacions a les llistes provisionals es tramiten telemàticament i convé llegir detingudament el procediment que cal seguir, abans de començar la tramitació.

Començar la tramitació de les al·legacions