Visualització de contingut web

Famílies professionals d'Informàtica i comunicacions, de Transport i manteniment de vehicles i de Vidre i ceràmica

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2019, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a la seua constitució, una borsa d'ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el Servici Valencià d'Ocupació i Formació, per a les famílies professionals de Informàtica i Comunicacions, Transport i Manteniment de Vehicles i Vidre i Ceràmica.

CORRECCIÓ d'errades de la RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2019, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

 

LLISTATS DEFINITIUS

Llistat Família Professional Informàtica i Comunicacions

Llistat Família Professional Informàtica i Comunicacions

Llistat Família Professional Transport i Manteniment de Vehicles

Llistat Família Professional Transport i Manteniment de Vehicles

Llistat Família Professional Vidre i Ceràmica

Llistat Família Professional Vidre i Ceràmica