Visualització de contingut web

Famílies professionals de Comerç i Màrqueting, Formació Complementària i Serveis Socioculturals i a la Comunitat

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2021, de la Direcció General de LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca, per a constituir-la, una borsa d'ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per a les famílies professionals de comerç i màrqueting, formació complementària i serveis socioculturals i a la comunitat.
 
 

LLISTATS PROVISIONALS I DEFINITIUS

Família Professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Família Professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat

 

FAMÍLIA PROFESSIONAL LLISTES PROVISIONALS   LLISTES DEFINITIVES
Admesos Exclosos Admesos Exclosos
Presencial Teleformació Presencial Teleformació Presencial Teleformació Presencial Teleformació

SERVEIS SOCICULTURALS I A LA COMUNITAT

SSCG01 SSCG01 SSCG01 SSCG01

SSCG01

SSCG01

SSCG01

SSCG01

SSCG01

SSCG01

SSCG01

SSCG01

SSCE01 SSCE01 SSCE01 SSCE01 SSCE01 SSCE01 SSCE01 SSCE01
SSCE02 SSCE02 SSCE02 SSCE02 SSCE02 SSCE02 SSCE02 SSCE02
SSCE03 SSCE03 SSCE03 SSCE03 SSCE03 SSCE03 SSCE03 SSCE03
SSCE04 SSCE04 SSCE04 SSCE04 SSCE04 SSCE04 SSCE04 SSCE04
SSCE05 SSCE05 SSCE05 SSCE05 SSCE05 SSCE05 SSCE05 SSCE05
SSCE12 SSCE12 SSCE12 SSCE12 SSCE12 SSCE12 SSCE12 SSCE12
SSCE20 SSCE20 SSCE20 SSCE20        

 

Llistes definitives de la especialitat SSCG01.

 

Llistes definitives de la especialitat SSCG01després de la revisió dels recursos d'alçada presentats. Els nous llistats se situen damunt dels publicats anteriorment.

 

Llistes definitives de les especialitats SSCE01, SSCE02, SSCE03, SSCE04, SSCE05 Y SSCE12.

 

Llistes provisionals de les especialitats SSCE20.

Termini de presentació d'al·legacions: del 29/07/2022 al 11/08/2022, tots dos inclusivament.

Les al·legacions a les llistes provisionals es tramiten telemàticament i convé llegir detingudament el procediment que cal seguir, abans de començar la tramitació.
 

 

Família Professional Formació Complementària

Família Professional Formació Complementària

FAMÍLIA PROFESSIONAL LLISTES PROVISIONALS   LLISTES DEFINITIVES
Admesos Exclosos Admesos Exclosos
Presencial Teleformació Presencial Teleformació Presencial Teleformació Presencial Teleformació

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

FCOV27-1 FCOV27-1 FCOV27-1 FCOV27-1        
FCOV27-2 FCOV27-2 FCOV27-2 FCOV27-2        

 

 

Llistes provisionals de les especialitats FCOV27-1 Y FCOV27-2.

Termini de presentació d'al·legacions: del 29/07/2022 al 11/08/2022, tots dos inclusivament.

Les al·legacions a les llistes provisionals es tramiten telemàticament i convé llegir detingudament el procediment que cal seguir, abans de començar la tramitació.
 

 

Família Professional Comerç i Màrqueting

Família Professional Comerç i Màrqueting

FAMÍLIA PROFESSIONAL LLISTES PROVISIONALS   LLISTES DEFINITIVES
Admesos Exclosos Admesos Exclosos
Presencial Teleformació Presencial Teleformació Presencial Teleformació Presencial Teleformació

COMERÇ I MÀRQUETING

COML0110 COML0110 COML0110 COML0110        

 

 

Llistes provisionals de les especialitats COML0110.

Termini de presentació d'al·legacions: del 01/08/2022 al 12/08/2022, tots dos inclusivament.

Les al·legacions a les llistes provisionals es tramiten telemàticament i convé llegir detingudament el procediment que cal seguir, abans de començar la tramitació.