Visualització de contingut web

Famílies professionals de Fabricació mecànica, Electricitat i electrònica, i Instal·lació i manteniment

Resolució de 2 de juliol de 2018, de la Direcció General del Servei Valenciá d'Ocupació i Formació (SERVEF), per la qual es convoca per a la seua constitució, una borsa d'ocupació temporal en aplicación del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa de treball temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el SERVEF, per a les famílies professionals de Fabricació Mecànica, Electricitat i Electrònica, i Instalació i Manteniment.

 

LLISTATS DEFINITIUS

Llistat Família Professional Fabricació Mecànica

Llistat Família Professional Fabricació Mecànica

Llistat Família Professional Electricitat Electrònica

Llistat Família Professional Electricitat Electrònica

Llistat Família Professional Instal·lació i Manteniment

Llistat Família Professional Instal·lació i Manteniment

 

FAMÍLIA PROFESSIONAL LLISTES PROVISIONALS   LLISTES DEFINITIVES
Admesos Exclosos Admesos Exclosos
Presencial Teleformació Presencial Teleformació Presencial Teleformació Presencial Teleformació
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

IMAI0108

IMAI0108

IMAI0108

IMAI0108

IMAI0108

IMAI0108

IMAI0108

IMAI0108

IMAQ0108

IMAQ0108

IMAQ0108

IMAQ0108

IMAQ0108

IMAQ0108

IMAQ0108

IMAQ0108

IMAR0108

IMAR0108

IMAR0108

IMAR0108

IMAR0108

IMAR0108

IMAR0108

IMAR0108

IMAR0208

IMAR0208

IMAR0208

IMAR0208

IMAR0208

IMAR0208

IMAR0208

IMAR0208