Visualització de contingut web

Ofertes, llistes provisionals i llistes definitives de candidats inclosos i exclosos a experts docents

Els candidats inclosos en els llistats corresponents al R 8é (Resolc Huité, Publicació de llistes i baremacions) , tindran un termini de presentació de reclamacions en relació amb la puntuació atorgada o els motius d'exclusió de 5 dies a comptar a partir de la seua publicació.

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regula el procediment de gestió del fitxer d'experts docents per a impartir cursos de formació professional en especialitats per a les quals no existisca creació de borsa, en els centres LABORA Formació i en els centres integrats públics de Formació Professional titularitat de la Generalitat.

Entre parèntesis s'indica la data de publicació dels llistats.

Prov.: Llistat Provisional

Def.: Llistat Definitiu

 

ESPECIALITAT FORMATIVA ALACANT CASTELLÓ VALÈNCIA
ADGD0108 Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria

Oferta

 

Oferta

Prov.

(28/04/2021)

Def.

(12/05/2021)

ADGD0208 Gestió integrada de recursos humans (MF0237 Gestió administrativa en les relacions laborals)

 

   
ADGD0210 Creació i gestió de micro empreses      
ADGD0308 Activitats de gestió administrativa. MOD0233_2 Ofimática

 

   
ADGD0308 Activitats de gestió administrativa. MOD0981_2 Registres Comptables

 

   
ADGG0408 Operacions auxiliars de servicis administratius i generals  

 

 
ADGG0508 Operacions de gravació i tractament de dades i documents

 

Oferta

Prov.

(11/05/2021)

Def.

(21/05/2021)

 
AFDA0311 Instrucció en ioga

Oferta

 

 

AFDA0311 Instrucció en ioga MF0272_2 Primers auxilis

Oferta

   
AFDP0109 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques    

 

AGAH0108 Horticultura i floricultura  

 

 
AGAJ0110 Activitats de floristeria    

Oferta

Prov.

(25/06/2021)

Def.

(06/07/2021)

AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

Oferta

Prov.

(28/04/2021)

Def.

(11/05/2021)

Oferta

Prov.

(06/05/2021)

Def.

(27/05/2021)

Oferta

Prov.

(30/03/2021)

Def.

(13/04/2021)

Prov. 2

(03/05/2021)

Def. 2

(12/05/2021)

AGAO0208 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verds

 

   
AGAO0308M Jardineria i restauració de paisatges    

 

AGAU0108 Agricultura ecològica    

Oferta

Prov.

(25/06/2021)

Def.

(06/07/2021)

ARGG0110 Disseny de productes gràfics

 

   
ARGN0110 Desenrotllament de productes editorials multimèdia    

 

ARGN0210 Assistència a l'edició      
COML0109 Tràfic de mercaderies per carretera      
COML0110 Activitats auxiliars de magatzem  

Oferta

Prov.

(06/05/2021)

Def.

(27/05/2021)

Oferta

Prov.

(14/05/2021)

Def.

(25/05/2021)

COML0211 Gestió comercial i financera del transport per carretera    

 

COMM0110 Màrqueting i compravenda internacional    

 

COMM10 Xinés bàsic en activitats de venda i turisme      
COMT0110 Atenció al client, consumidor o usuari    

 

COMT0111 Gestió comercial immobiliària      
COMT0210 Gestió administrativa i financera del comerç internacional

Oferta

Prov.

(16/06/2021)

Def.

(28/06/2021)

   
COMT0211 Activitats auxiliars de comerç    

Oferta

Prov.

(31/03/2021)

Def.

(14/04/2021)

 

COMV0108 Activitats de venda    

 

ELEE0108 Operacions auxiliars d'instal·lacions de xarxes elèctriques    

 

ELEE0109  Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió    

 

ELEM0111 Muntatge i manteniment de sistemes domòtics i immòtics    

 

ELEM0311  Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial

 

   
ELES0208  Operacions auxiliars de muntatge en instal·lacions electròniques i de telecomunicacions en edificis    

 

EOCB0109 Operacions auxiliars de revestiments continus i urbanització    

 

ENAE0108 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques    

 

EOCB0110 Pintura decorativa en construcció      
EOCB0208 Operacions auxiliars d'obra de fàbrica i cobertes    

 

EOCB0209 Operacions auxiliars d'acabats rígids y urbanizació    

 

EOCB0211 Paviments i obra d'urbanizació    

 

EOCB0310 Revestiment amb peces rígides per adherència en construcció    

 

EOCB0311 Pintura industrial en construcció    

 

EOCB06EXP Rehabilitació energètica i d'accessibilitat en edificacions    

 

EOCE0109 Aixecaments i replantejos      
EOCH0108 Operacions de formigó    

 

EOCJ0110 Instal·lació de plaques d'algeps laminat i falsos sostres    

 

EOCJ0311 Operacions bàsiques de revestiments lleugers i tècnics en construcció    

 

EOCO0108 Representació projectes d'edificació      
EOCO0112 Control i execució d'obra    

 

FCOV27 Competències clau nivell 2 per a certificats de professionalitat sense idiomes

Oferta

Prov.

(30/04/2021)

Def.

(10/05/2021)

Oferta

Prov.

(06/05/2021)

Def.

(27/05/2021)

Oferta

Prov.

(22/04/2021)

Def.

(03/05/2021)

FMEC0110 Soldadura amb elèctrode revestit i TIG    

 

FMEC0210 Soldadura oxigas i soldadura MIG/MAG    

 

FMEE0108 Operacions auxiliars de fabricació mecànica    

 

FMEH0109 Mecanitzat per arrencada d'encenall    

 

HOTA0308 Recepció en allotjaments    

 

HOTG0208 Venda de productes i serveis turístics Oferta    
HOTR0109 Operacions bàsiques de pastisseria  

 

 
HOTR0209 Sommelieria

Oferta

Prov.

(07/05/2021)

Def.

(20/05/2021)

   
HOTR0209_MF0711_2 Seguretat, higiene i protecció ambiental en hostaleria

Oferta

Prov.

(26/04/2021)

Def.

(03/05/2021)

   
HOTR0508 Serveis de bar i cafeteria      
HOTR0608 Serveis de restaurant      
IFCD0110 Confecció i publicació de pàgines web      
IFCD0210 Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web      
IFCD26 CMS y e-Commerce

Oferta

Prov.

(25/05/2021)

Def.

(01/06/2021)

   
IFCD27 Desenvolupament d'Apps per a IOS amb Objetive C y Swift      
IFCM0110 Operació en sistemes de comunicació de veu i dades      
IFCT0108 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics      
IFCT0109 Seguretat informàtica      
IFCT0110 Operació de xarxes departamentals      
IFCT0309 Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics      
IFCT36 Excel avançat      
IFCT37 Eines Web 2.0      
IFCT38 Community manager eines, analítica i informes Oferta    
IFCT39 Posicionament web i màrqueting digital en cercadors

Oferta

Prov.

(25/05/2021)

Def.

(01/06/2021)

   
IFCT45 Competències digitals bàsiques

Oferta

Prov.

(19/05/2021)

Def.

(27/05/2021)

   
IFCT46 Competències digitals avançades

Oferta

Prov.

(19/05/2021)

Def.

(27/05/2021)

   
IMAI0108 Operacions de lampisteria i y calefacció-climatizació domèstica.      
IMAQ0108 Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial

 

   
IMAR0208 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació    

 

IMPE0108 Serveis auxiliars d'estètica  

Oferta

Prov.

(28/04/2021)

Def.

(06/05/2021)

 
IMPE0110 Massatges estètics i tècniques sensorials associades

Oferta

   
IMPP0108 Cures estètics de mans i peus

Oferta

Prov.

(20/04/2021)

Def.

(30/04/2021)

 

Oferta

Prov.

(28/04/2021)

Def.

(06/05/2021)

IMPP0208 Serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatje      
IMPQ0108 Servicis auxiliars de perruqueria    

 

IMPQ0208 Perruqueria    

Oferta

Prov.

(28/04/2021)

Def.

(06/05/2021)

INAF0108 Forneria i brioxeria      
INAF0109 Pastisseria i confiteria

 

   
MAMD0309 Projectes de fusteria i moble    

 

MAMR0308 Mecanitzat de fusta i derivats    

 

MAMS0108 Instal·lació d'elements de fusteria    

 

MF0272_2 Mòdul de primers auxilis    

 

MF0233_3 Ofimática

Oferta

Prov.

(19/05/2021)

Def.

(25/05/2021)

   
MF1792_2 Gestió de la prevenció de riscos laborals en xicotets comerços    

 

QUIE0308 Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics  

Oferta

Prov.

(04/05/2021)

Def.

(21/05/2021)

 
SEAD0111 Extinció d'incendis i salvament    

Oferta

Prov.

(26/06/2021)

Def.

(06/07/2021)

SEAD0311 Gestió i coordinació en Protecció civil i emergències    

 

SEAD0411 Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències al mig natural i rural    

 

SEAG0108 Gestió de residus urbans i industrials.    

 

SEAG0109 Interpretació i educació ambiental    

 

SEAG0110 Servicis per al control de plagues

Oferta

Oferta

Prov.

(06/05/2021)

Def.

(27/05/2021)

 
SEAG0212 Mantenimient higienico-sanitari d'instal·lacions susceptibles de proliferació de microorganismes

 

   
SEAG0311 Gestió de serveis per al control d'organismes nocius  

 

 
SSCB0109 Dinamització comunitària      
SSCB0209 Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

 

   
SSCE01 Anglés A1

Oferta

Prov.

(07/05/2021)

Def.

(24/05/2021)

 

Oferta

Prov.

(31/05/2021)

Def.

(09/06/2021)

SSCE02 Anglés A2

Oferta

Prov.

(07/05/2021)

Def.

(24/05/2021)

 

Oferta

Prov.

(31/05/2021)

Def.

(09/06/2021)

SSCE03 Anglés B1

Oferta

Prov.

(07/05/2021)

Def.

(24/05/2021)

 

Oferta

Prov.

(31/05/2021)

Def.

(09/06/2021)

SSCE04 Anglés B2

Oferta

Prov.

(07/05/2021)

Def.

(24/05/2021)

 

Oferta

Prov.

(31/05/2021)

Def.

(09/06/2021)

SSCE05 Anglés C1    

Oferta

Prov.

(31/05/2021)

Def.

(09/06/2021)

SSCE05EXP Tutor de teleformació      
SSCE06 Alemany A1

Oferta

Prov.

(13/05/2021)

   
SSCE07 Alemany A2      
SSCE0110 Docència de la formació professional per a l'ocupació

 

   
SSCE0111 Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat.      
SSCE0112 Atenció a alumnes amb necessitats educatives especials en centres educatius    

 

SSCE0212 Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes    

 

SSCE12 Francés A1

 

 

Oferta

Prov.

(03/05/2021)

Def.

(12/05/2021)

SSCE15EXP Gestor de recursos formatius en Internet    

 

SSCG0112 Promoció i participació de la comunitat sorda    

 

SSCM0108 Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals

 

   
SSCS0108 Atenció sociosanitària a persones en el domicili      
SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

 

   
TCPC01 Aparado de calçat confort

Oferta

   
TCPF0109 Retocs i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell      
TCPF0209 Operacions auxiliars d'entapissat de mobiliari i mural    

Oferta

Prov.

(05/05/2021)

Def.

(17/05/2021)

TMVG0109 Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles    

 

TMVG02 Manteniment de vehicles híbrids i eléctrics    

Oferta

Prov.

(24/05/2021)

Def.

(10/06/2021)

TMVI0108 Conducció d'autobusos      
TMVI0208 Conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera      
TMVL0109 Operacions auxiliars de manteniment de carrosseries de vehicles

Oferta

Prov.

(16/04/2021)

Def.

(23/04/2021)

   
TMVL0209 Manteniment d'elements no estructurals de carrosseries de vehicles Oferta  

Oferta

Def.

(22/03/2021)

TMVL0509 Pintura de vehicles      
TMVO0112 Operacions auxiliars d'assistència a passatgers, equipatges, mercaderies i aeronaus en aeroports

 

   
VICF0109 Operacions bàsiques d'equips automàtics de planta ceràmica      
VICF01EXP Operacions amb màquines de decoració digital INKJET per a ceràmica      
VICF0210 Operacions de fabricació de productes ceràmics conformats      
VICF0411 Control de materials, processos i productes en laboratori ceràmic