« Ves enrere

TALLER D´INCLUSIÓ i COHESIÓ SOCIAL

TALLER D´INCLUSIÓ i COHESIÓ SOCIAL

 

Organitzat per la regidoria de l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Gandia, el nostre centre Labora Formació Gandia ha participat en la "Casa de la Marquesa" en el taller d'inclusió i cohesió social destinat a entitats col·laboradores, per a l'elaboració del "Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Gandia", com a eina que permeta establir el full de ruta i millorar la prestació dels nostres serveis socials, en el marc de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.

En aquest espai participatiu hem reflexionat i col·laborat a través de la pràctica de dinàmiques de grup (tempesta d'idees o brainstorming)
per a la identificació dels principals reptes als quals s'enfronta la ciutat i s'han proposat mesures en matèria de inclusió i cohesió social i suggeriments que puguen donar-los resposta a cadascun des de el seu àmbit d'actuació. Especialment, en tres blocs:


Sens dubte, resulta encomiable l'esforç d'identificar i dissenyar l'oportú diagnòstic que permeta escometre la realització d'accions destinades a garantir la inclusió i cohesió social de la ciutadania. I per tant, millorar les seues condicions de qualitat de vida.