Visualització de contingut web

Drets de l'alumnat

Obtindre el certificat de professionalitat als que ho hagen sol·licitat i demostren haver superat els mòduls corresponents al mencionat certificat, o bé hagen obtingut el reconeixement i l'acreditació de totes les unitats de competència que el componen.