Visualització de contingut web

Informació pública

Informació pública del projecte de Resolució del Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen, mitjançant tramitació anticipada, les subvencions públiques destinades al finançament de les inversions del component 23 (Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu), inversió 4 "Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat", línia d'inversió "Col·lectius vulnerables", dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a persones desocupades de llarga duració, majors de 45 anys.

Informació pública del projecte de Resolució del Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen, mitjançant tramitació anticipada, les subvencions destinades al finançament de les inversions del component 23 "Noves Polítiques públiques per al mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu", inversió 2 (Ocupació Dona i transversalitat de gènere en les polítiques públiques de suport a l'activació per a l'ocupació), en el qual s'incardina el "Programa de suport a dones en els àmbits rural i urbà", dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Informació pública del projecte de Resolució del Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen, mitjançant tramitació anticipada, les subvencions públiques destinades al finançament de les inversions del component 23 (Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu), inversió 4 "Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat", línia d'inversió "Col·lectius vulnerables", dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a persones desocupades amb diversitat funcional.

Informació pública del projecte de Resolució del Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases i es convoca per a l'exercici 2022 el programa "Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat - emprenedoria i microempreses", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Informació pública del projecte de resolució del Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoca per a l'exercici 2022, el "Programa de primera experiència professional en les administracions públiques", de concessió de subvencions per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.