Ajudes foment de l'ocupació

« Ves enrere

EAUTOE 2021- AJUDES A PERSONES DESOCUPADES QUE ACCEDISQUEN Al SEU TREBALL A TRAVÉS DE LA CREACIÓ D'ACTIVITAT EMPRESARIAL COM A TREBALLADOR AUTÒNOM EN PROJECTES INNOVADORS PER A l'EXERCICI 2021

EAUTOE 2021- AJUDES A PERSONES DESOCUPADES QUE ACCEDISQUEN Al SEU TREBALL A TRAVÉS DE LA CREACIÓ D'ACTIVITAT EMPRESARIAL COM A TREBALLADOR AUTÒNOM EN PROJECTES INNOVADORS PER A l'EXERCICI 2021

Normativa

Tramitació i models de Sol·licitud

Models de sol.licitud

Documentación a aportar en el plazo de 1 mes tras la finalización del período de mantenimiento de la actividad por cuenta propia:

  • EMP0389E  Declaración sobre publicidad y transparencia
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE L'INFORME RELATIU Al PROJECTE INNOVADOR I DE VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I FINANCERA:
 
Projecte innovador: Projecte empresarial en què la producció de béns i serveis està relacionada amb activitats econòmiques emergents o que, dins d'una activitat tradicional de la zona d'implantació, cobrisca necessitats no satisfetes en l'estructura existent.
 
En el model "Annex per a l'ocupació autònoma" que ha d'emplenar la persona sol·licitant de la subvenció, es recull en el seu apartat 4, si l'activitat econòmica constitueix:
 
a)Alguna novetat o millora sobre productes o serveis existents.
 
b)Activitats empresarials o professionals en les quals es detecte una falta d'oferta en el territori.
 
c)Idees de negoci en sectors madurs que donen resposta a necessitats no cobertes.
 
Podran dirigir-se a qualsevol dels agents de desenvolupament local del respectiu àmbit territorial, per a l'elaboració gratuïta de l'informe i que podran consultar en el següent link:
 

http://consulta-de-aedl (obrir amb  Internet Explorer) 

Instrucció sobre la colaboració dels agents d'ocupació i desenvolupament local.

Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana

http://www.emprenemjunts.es/mapa-ecosistema-emprendedor-cv/

Les entitats que presten serveis a l'emprenedoria en la Comunitat Valenciana i no apareguen en el mapa d'entitats, poden dirigir-se a l'adreça de correu electrònic: marketing@ceei.net. Asi mateix s'ha habilitat en el propi Mapa un formulari de contacte per a aquesta finalitat. 

Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea