Visualització de contingut web

A qui li pot interessar?

A totes aquelles persones que no tenen una titulació oficial però que han adquirit coneixements professionals i desitgen que els reconeguen a través de:

  • L'experiència laboral: si han aprés la professió en un o diversos llocs de treball, si han fet un voluntariat o un treball no remunerat i no disposen d'una titulació oficial relacionada amb aquesta experiència.
  • La formació no formal: si han assistit a cursos de formació que els han proporcionat coneixements professionals, però no una titulación oficial.