Visualització de contingut web

Agències de col·locació

Les Agències de Col·locació són entitats intermediàries entre les empreses que busquen ocupació i les persones que busquen treball i solen actuar com a col·laboradores dels Serveis Públics d'Ocupació (Labora).

La seua labor és proporcionar a les persones treballadores una ocupació adequada a les seues característiques i facilitar a les empreses el personal més apropiat als seus requeriments i necessitats. A més poden desenvolupar altres activitats relacionades amb la cerca d'ocupació, com ara orientació, informació professional o selecció de personal. Tots els serveis que presten a les persones treballadores són gratuïts.

Coneix les Agències de Col·locació que presten els seus serveis a la Comunitat Valenciana

 

Agències de Col·locació