Visualització de contingut web

Borsa Labora

Labora crea borses d'ocupació específiques per a atendre les necessitats de cobertura derivades de la substitució transitòria del seu personal, d'execució de programes de caràcter temporal, acumulació de tasques, així com la cobertura de llocs d'investigador o investigadora de caràcter temporal, mitjançant nomenament de funcionari interí i personal laboral temporal.

Visualització de contingut web

Borsa específica per a la cobertura de llocs del cos A2-01 (2022)

 

 

 

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2022, de la Direcció General de Planificació i Serveis de LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal específica per a la cobertura de llocs del cos A2-01 de gestió de l'Administració de la Generalitat, sector d'administració general (DOGV 9278 de 15/02/2022)

Accés al tràmit

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2022, de la directora general de Planificació i Serveis de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses a la prova selectiva prevista en la convocatòria de la borsa d'ocupació temporal específica per a la cobertura de llocs A2-01, de gestió de l'Administració de la Generalitat, sector administració general (DOGV núm. 9278, de 15 de febrer de 2022).

 

 

AL·LEGACIONS - Les al·legacions referents als llistats de persones  admeses i  excloses es realitzaran de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana. 

ÚLTIM DIA DE PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS:  5 d'abril de 2022

Tràmit Z. Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. (Utilitzar exclusivament quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat. 
 
NOTA: En l'apartat F en el desplegable "Servei Territorial" elegir l'opció "Serveis Centrals" (Direcció General)

 

 
En el resolc segon de la Resolució de 2 maig de 2022 figura la data i hora d'examen: 
 
29 de maig de 2022, a les 11.00 h, en els centres relacionats en la Resolució
 
 
 

LLISTAT PERSONES APROVATS BORSA OCUPACIÓ TEMPORAL A2 LABORA

El personal aspirant disposarà d'un termini de 10 dies hàbils per a formular les reclamacions que estimen oportunes en relació amb la puntuació atorgada en la prova selectiva o el seu contingut
 
Termini de presentació de reclamacions des del dia 16 al 30 de juny de 2022, tots dos inclusivament