Ajudes de Foment de l'ocupació

ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables

ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables

Normativa

Errors més freqüents en sol·licitar la subvenció i consells per a evitar-los (punxe ací)

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

 • HOR0001W  Sol·licitud general de subvencions (només persones físiques)
 • HOR0003V  Domiciliació bancària
 • HOR0064E Declaració art. 13 y 34 de la Llei 38/2003 General de Subvencions
 • HOR0004E Declaració d'ajudes de minimis
 • EMP0468E Annex I. Ajudes per a la contratactacio indefinida inicial de determinats col·lectius vulnerables.
 • EMP0469E Annex II. Ajudes per a la contratactacio indefinida inicial de determinats col·lectius vulnerables.
 • EMP0472E Comunicació al treballador/a

 

Enllaç del que s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inical d'indicadors:

NOTA IMPORTANT:  les dades que es facen constar en l'emplenament d'aquest formulari inicial d'indicadors han d'anar referits a la situació de la persona contractada en el dia anterior a la data d'inici del contracte.

Si la persona contractada disposa de codi autoservef,  punxar ací

Si la persona contractada no disposa de codi autoservef, punxar ací

Documentació a aportar en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte.

 • EMP0389E Declaració sobre publicitat y transparència
 • EMP0350E Comunicació comptabilitat separada

   

 Annex I del Tractat de Funcionament de la UE