Ajudes de Foment de l'ocupació

« Ves enrere

ECOVUT 2021 Programa d'ajudes destinades a fomentar la conversió a indefinit de contractes temporals de col·lectius vulnerables

ECOVUT 2021 Programa d'ajudes destinades a fomentar la conversió a indefinit de contractes temporals de col·lectius vulnerables

Normativa

Errors més freqüents en sol·licitar la subvenció i consells per a evitar-los (punxe ací)

Tramitació y models de sol·licitud

Models de sol·licitud

  • HOR0001W  Sol·licitud general
  • HOR0003E Domiciliació bancària
  • HOR0064E Declaració art. 13 y 34 de la Llei 38/2003 General de Subvencions
  • HOR0004E Declaració mínimis
  • EMP0471E Annex I. Ajudes col·lectius
  • EMP0470E Anenx II. Ajudes col·lectius
  • EMP0472E Comunicació al treballador/a

Enllaç de què s'obté el justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors, punxa ací.

Una vegada s'accedeix al formulari inicial d'indicadors:
 
- En el camp del formulari "Dades d'actuació" cal seleccionar l'opció "POCV - Programa Operatiu Comunitat Valenciana"
 
- En el camp del formulari "Acció" cal seleccionar l'opció "Ocupació".
 
- El camp "Expedient" del formulari NO ha d'emplenar-se.
 
NOTA IMPORTANT: 
 
          -Les dades que es facen constar han d'anar referits a la situació de la persona contractada en el dia anterior
           a la data d'inici del contracte.
 
          -El justificant que s'obté després de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors ha d'anar signat per la 
           personal contractada.

Substitucions

 
Documentació a aportar en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte.
  • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència
  • EMP0350E  Comunicació comptabilitat separada

Annex I del Tractat del Funcionament de la UE