Visualització de contingut web

Aspectes formatius

L'activitat formativa inherent al contracte estarà vinculada a:
  • Títol Universitari
  • Grau Mitjà o Superior
  • Especialista
  • Màster professional
  • Certificat de Professionalitat del Sistema de Formació Professional per a l'ocupació
  • Itinerari d'especialitat formativa
O en el seu cas a una certificació acadèmica o una acreditació parcial acumulable.
L'activitat formativa estarà relacionada amb l'activitat laboral desenvolupada en el lloc de treball.
El contracte per a la formació en alternança haurà d'incorporar com a annex el conveni de col·laboració subscrit entre el centre o entitat formativa en la qual l'o l'estudiant desenvolupe la seua formació i l'empresa.