Visualització de contingut web

Aspectes formatius

L'activitat formativa inherent al contracte és la necessària per a l'obtenció d'un títol de formació professional, certificat de professionalitat, certificació acadèmica o acreditació parcial acumulable, i està relacionada amb l'activitat laboral desenvolupada en el lloc de treball.

Els centres de formació són els centres, públics o privats, acreditats per l'administració laboral per a impartir formació de Certificats de Professionalitat i els centres públics o privats autoritzats per l'administració educativa per a impartir els Títols de Formació Professional.