Visualització de contingut web

Servei d'intèrpret de llengua de signes

ATENCIÓ A PERSONES SORDES EN LES ACCIONS FORMATIVES SUBVENCIONADES O REALITZADES PER LABORA

LABORA i la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (FESORD) duen a terme el projecte de facilitar l'assistència de l'alumnat amb discapacitat auditiva a les accions formatives de Formació Professional subvencionades o realitzades per LABORA.

Quan entre l'alumnat seleccionat per a una determinada acció formativa hi ha una persona sorda, FESORD proporciona a l'entitat que imparteix l'acció una persona experta en el llenguatge de signes, sense cap cost per a la mencionada entitat. Este expert, previ diagnòstic individualitzat de la situació, acompanya l'alumne o l'alumna durant l'acció formativa.

 

ATENCIÓ A PERSONES SORDES EN ELS  ESPAI LABORA

Addicionalment, per a aquella atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva que siga necessària dur a terme en els Espai Labora, existeix un protocol del servei de vídeo-interpretació de la Llengua de Signes Espanyola. Perquè aquest servei es puga prestar des del mateix moment en el qual s'acudisca al centre, és necessari contactar prèviament amb el Espai Labora.

En aques enllaç CERCADOR ESPAI LABORA, pot saber el Espai Labora que li correspon introduint el seu codi postal.