Visualització de contingut web

Buscar treballadors/es: GVAJobs

L'oferta d'ocupació és la sol·licitud de treballadors/es que presenta un/a empresari/a en LABORA  per a cobrir un o diversos llocs de treball.

LABORA ofereix el servei d'intermediació laboral de forma gratuïta a qualsevol empresa. Actualment gestionem les ofertes d'ocupació a través del portal GvaJobs.

Si vol contactar amb nosaltres per a resoldre algun dubte, sol·licitar informació o vol que anem a visitar-le, emplene aquest formulari i en breu contactarem amb vosté.

L'empresari pot:

Registrar l'oferta d'ocupació

Consultar les candidatures presentades per les persones interessades l'oferta, consultar els seus currículums , citar els/les candidats/es que considere més idonis.

Selecció de candidats/es

Registrar el resultat de les selecció efectuada.

Resultat de l'oferta d'ocupació

Preferentment les ofertes es presentaran de forma telemàtica, i existeix també l'opció de presentar-les presencialment a través dels formularis següents: