Ajudes de Formació 2023

« Ves enrere

Sol·licitud per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives no conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat dirigides prioritàriament a persones desocupades (entitats) amb càrrec a l'exercici pressupostari 2023.

Sol·licitud per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives no conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat dirigides prioritàriament a persones desocupades (entitats) amb càrrec a l'exercici pressupostari 2023.

Llistes de valoració provisional i definitiva

Informació sobre les llistes de valoració provisionalTERMINI DE PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS DEL 31 DE MAIG Al 6 DE JUNY

Informació sobre la correcció d'errors de les llistes de valoració provisionalTERMINI DE PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS DEL 23 Al 29 DE JUNY

Informació sobre la segona correcció d'errors de la llista de valoració provisional de la Modalitat Formació per a la Inserció de la província d'AlacantTERMINI DE PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS DEL 10 AL 14 DE JULIOL.

Informació sobre la segona correcció d'errors de les llistes de valoració provisional de la provincia de CastellóTERMINI DE PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS DEL 10 AL 14 DE JULIOL

Alacant

Castellón

Valencia

Normativa

Tramitación

Models de Sol·licitud

AVÍS MOLT IMPORTANT: Els formularis han de descarregar-se en el PC abans de ser emplenats i signats. No s'han d'emplenar en línia des del navegador ja que no es guardaran els canvis.

 • Domiciliació bancària
 • HOR0016E Declaració Llei General Subvencions
 • FOR0339E Annex
 • FOR0340E Projecte
 • FOR0336E Compromis d'inserció
 • FOR0181E  Declaració normativa discapacitat
 • FOR0337E Dades de contractes aportats per a la valoració de la inserció
 • FOR0338E Declaració Impartició Accions no financiades amb fons públics
 • FOR0344E Declaració d'impartició accions formatives d'ofertes per les Administracions Públiques del SNE
 • FOR0274E Dades per la notificació electrònica
 • FOIR0345E Certificat criteri de valoració