Visualització de contingut web

OFERTA DE CICLES FORMATIUS

Els nostres cicles formatius d'FP i curs d'especialització estan cofinançats pel Fons Social Europeu.

Curs Nivell Cicle Formatiu Torn Observacions
Arts i artesanies
         

 

Superior Artista faller i construcció d'escenografies Tarda   
Agrària
  Bàsic Aprofitaments Forestal Matí  
Imatge Personal
  Mitjà Estètica i Bellesa Matí   
  Superior Estètica Integral i Benestar Tarda  
Instal·lació i Manteniment
  Bàsic Manteniment de Vivendes Matí

Pla Garantia Juvenil o de 2a Oportunitat

  Mitjà Instal·lacions de Producció de Calor Matí (*)  
  Mitjà Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització Matí (*)  
Energia i Aigua
  Superior Energies Renovables Tarda   
Hoteleria i Turisme
  Bàsic Cuina i Restauració Matí Pla Garantia Juvenil o de 2a Oportunitat
  Mitjà Cuina i Gastronomia Matí    
  Mitjà Serveis en Restauració Matí  
  Superior Direcció de Cuina Tarda  
  Superior Gestió d'Allotjaments Turístics Tarda  
  Curs d'Especialització  Forneria i Brioixeria Artesanals Tarda  
Química

 

Mitjà Operacions de Laboratori Matí  

Novetat

Superior

Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat Tarda Implantació curs 2023-24

 

(*) Aquests dos cicles s'alternen, de manera que es pot obtenir la doble titulació en tres anys. El curs 2023-24 es realitzarà 1r curs d'Instal·lacions de Producció de Calor.

 

Visualització de contingut web

CURS 2023-2024

 

Tot el professorat té una hora setmanal d'atenció a pares o als propis alumnes. No obstant això, cal concertar la visita amb anterioritat al tel. 964 405 750 o directament amb el pofessor/a.

Visualització de contingut web

NORMATIVA BÀSICA FP

  • ORDRE 12/2022, de 9 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de grau mitjà i superior, Formació Professional Bàsica, Programes Formatius de Qualificació Bàsica, Cursos d'Especialització i Bloc de Formació Pràctica (BFP) dels Ensenyaments de Règim Especial, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana
  • RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es determina el procediment per a flexibilitzar els ensenyaments de Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9261 de 21.01.2022)
  • DECRET 193/2021, de 3 de desembre, del Consell, d'organització i funcionament dels centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana
  • ORDRE 46/2012 de 12 de juliol per la que es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu en la Comunitat Valenciana [Important: modifica la normativa anterior]

  • ORDRE 86/2013, de 20 de setembre, per la que es modifiquen aspectes importants de l'ordenació de l'FP en el sistema educatiu.