Visualització de contingut web

OFERTA DE CICLES FORMATIUS

Els nostres cicles formatius d'FP (Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior) estan cofinançats pel Fons Social Europeu.

Curs Nivell Cicle Formatiu Torn Observacions
Arts i artesanies
         

 

Superior Artista faller i construcció d'escenografies Tarda FP Dual   
Agrària
  Bàsic Aprofitaments Forestal Matí  
Imatge Personal
  Mitjà Estètica i Bellesa Matí FP Dual  
  Superior Estètica Integral i Benestar Tarda FP Dual  
Instal·lació i Manteniment
  Bàsic Manteniment de Vivendes Matí

Pla Garantia Juvenil o de 2a Oportunitat

  Mitjà Instal·lacions de Producció de Calor Matí (*)  
  Mitjà Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització Matí (*)  
Energia i Aigua
  Superior Energies Renovables Tarda FP Dual  
Hoteleria i Turisme
  Bàsic Cuina i Restauració Matí Pla Garantia Juvenil o de 2a Oportunitat
  Mitjà Cuina i Gastronomia Matí    
  Mitjà Serveis en Restauració Matí  
 Suprimit Superior Guia, informació i assistències turístiques Tarda  
  Superior Direcció de Cuina Tarda  
  Superior Gestió d'Allotjaments Turístics Tarda  
  Curs d'Especialització Panaderia i Brioixeria Artesanals Tarda  
Química

 

Mitjà Operacions de Laboratori Matí FP Dual

 

(*) Aquests dos cicles s'alternen, de manera que es pot obtenir la doble titulació en tres anys. El curs 2022-23 es realitzarà 1r curs d'Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització

 

Visualització de contingut web

CURS 2021-2022

Entrega de notes:  

 • 1a Avaluació 1r i 2n: 3/12
 • 2a Avaluació i Final 2n Grau Mitjà i Superior: 17/03
 • Avaluació Final 2n Grau Bàsic: 12/04
 • Avaluació Final 1r Grau Mitjà i Superior:17/06
 • Extraordinària 2n Grau Superior: 22/06
 • Avaluació Final 1r Grau Bàsic 2 Op: 22/06
 • Extraordinària  1r i 2n Grau Bàsic i Mitjà i 1r Grau Superior : 5/07

Tot el professorat té una hora setmanal d'atenció a pares o als propis alumnes. No obstant això, cal concertar la visita amb anterioritat al tel. 964 405 750 o directament amb el pofessor/a.

Visualització de contingut web

NORMATIVA BÀSICA FP

 • DECRET 135/2014, de 8 d' agost, del Consell, pel que es regulen els cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm 7336 de 11.08.2014)

 • ORDRE 79/2010, de 27 d'agost, Avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 • ORDRE 12/2022, de 9 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de grau mitjà i superior, Formació Professional Bàsica, Programes Formatius de Qualificació Bàsica, Cursos d'Especialització i Bloc de Formació Pràctica (BFP) dels Ensenyaments de Règim Especial, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana
 • RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es determina el procediment per a flexibilitzar els ensenyaments de Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9261 de 21.01.2022)
 • DECRET 193/2021, de 3 de desembre, del Consell, d'organització i funcionament dels centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana
 • ORDRE 46/2012 de 12 de juliol per la que es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu en la Comunitat Valenciana [Important: modifica la normativa anterior]

 • ORDRE 86/2013, de 20 de setembre, per la que es modifiquen aspectes importants de l'ordenació de l'FP en el sistema educatiu.