Visualització de contingut web

FP Dual

Què és la Formació Professional Dual? 

Per model de Formació Professional Dual s'entén el conjunt de les accions que tenen com a finalitat proporcionar a l'alumnat una qualificació professional que combine la formació rebuda en un centre educatiu amb l'activitat formativa en una empresa, i, amb això, aconseguir la implicació de les empreses en el programa educatiu per a afavorir la inserció laboral i la contractació directa de l'alumnat.

Quina normativa s'aplica?

 

Accedeix a tota la informació d'FP Dual – Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.