Visualització de contingut web

ORGANITZACIÓ

Per a dur a terme les seues funcions, el Centre Labora Formació d'Elx compta amb una directora, una cap d'estudis i un administrador, que integren l'equip directiu.

Així mateix el Centre compta amb personal docent, tècnic, administratiu i de servicis per a desenvolupar les funcions que té encomanades.

Equip directiu

  • Directora:  MARISOL FERRER BERNABEU
  • Cap d'estudis:  INMACULADA BERNABEU DAVÓ
  • Administrador:  FRUTOS HERNÁNDEZ SAINZ