Portlets niats

Altres entitats

EPRIEX 2022- Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació en pràctiques de persones desocupades menors de 30 anys per organismes del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, en el si del “Programa de primera experiència professional en les administracions públiques”

EPRIEX 2022- Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació en pràctiques de persones desocupades menors de 30 anys per organismes del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, en el si del “Programa de primera experiència professional en les administracions públiques”

El destí final d'aquestes ajudes és la contractació de persones desocupades menors de 30 anys d'edat que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais LABORA de la Generalitat, compten amb una qualificació professional i complisquen amb els requisits per a formalitzar un contracte en pràctiques de dotze mesos de duració.
 
La sol·licitud d'aquestes ajudes només la poden realitzar els organismes que componen el Sector Públic Instrumental de la Generalitat Valenciana.

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

AVÍS:  L'Annex a la sol·licitud és un formulari web que s'emplena al mateix temps que s'emplena aquesta, per la qual cosa no es descarrega. 

Models de sol·licitud

Instruccions per a la selecció dels participants en el progrma EPRIEX. Publicades el dia 10 de març de 2022

Formularis del proces de selecció

Fase de justificació d'inici

Formulari WEB per a la justificació de les persones contractades 
 
NOTA: Per a justificar els contractes seguir els següents passos:
 1. Emplenar el formulari web
 2. Presentar la documentació que s'ha d'aportar juntament amb la justificació a través del tràmit  "Aportació de documentació a un expedient obert de LABORA"
Models per a la fase de justificació inicial:
 • EMP0588E Sol·licitud de bestreta
 • HOR0083E Declaració responsable de l'article 34.5 de la Llei General de Subvencions 
 • EMP0573E Memòria programa primera experiència (en cas de cobrir-se posats amb una titulació diferent a la de sol·licitud de subvenció)
 • EMP0582E Descripció del lloc de treball (en cas de cobrir-se posats amb una titulació diferent a la de sol·licitud de subvenció)
 • EMP0591E Comunicació a les persones treballadores
Instruccions per a emplenar el Formulari Inicial d'Indicadors:
Enllaç del qual s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors , punxar ací
Una vegada s'accedeix al formulari inicial d'indicadors:
 •  •  En el camp del formulari "Dades d'actuació" cal seleccionar l'opció "MRR"
 •  •  En el camp del formulari "Acció cal seleccionar l'opció "Ocupació"

NOTA IMPORTANT

 •  Les dades que es facen constar han d'anar referits a la situació de la persona contractada en el dia anterior a la data d'inici del contracte.
 •  El justificant que s'obté després de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors ha d'anar signat per la persona contractada.